Как се пише: озадачен или озадъчен?

Правилно е да се пише озадачен, също и озадачена, озадачено, озадачени. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме задàча, следователно се пише озадачен. Ако този отлив беше от нови клиенти, щях да бъда по-малко озадачен. Озадачени сме от поведението на […]