Как се пише: указвам, укажа или оказвам, окажа?

Това са две различни думи. Глаголът указвам и съответният глагол от свършен вид укажа означават ’посочвам, показвам’.   Знакът указва, че е необходимо да се премине на посочения след него въпрос. В някои случаи потребителят следва да укаже изрично порта (по UDP) за приемане на входящите обаждания. Глаголът оказвам и съответният глагол от свършен вид […]