Как се пише: олинклузив, ол-инклузив или ол инклузив?

Правилно е да се пише слято – олинклузив, защото това е сложна дума, чиито съставни части са от чужд произход и не се употребяват като самостоятелни думи в българския език. Туристите трябва внимателно да прочетат какво точно им предлага олинклузивът в хотела. Все повече британци избират олинклузив почивки.