Как се пише: умърлушен или омърлушен?

Правилно е да се пише умърлушен, също и умърлушена, умърлушено, умърлушени. От два дни зайчето е умърлушено и не иска да яде. Какво е станало, та сте толкова умърлушени?