Как се пише: онези или ония?

Двете форми са дублетни. Книгата е за онези/ония от вас, които обичат риболова. Това се случи през онези/ония дни, когато слънцето изсуши всяко зелено стръкче.