Кога се пише оня и кога ония?

Местоименната форма оня е за мъжки род, единствено число. Може да се замени с онзи.   Знаете ли оня виц за Зайо Байо и морковената торта? Единствен оня, който винаги е сам, познава щастието да бъде с друг. (Ерих Мария Ремарк) Местоименната форма ония е за множествено число. Може да се замени с онези.   […]

Как се пише: онези или ония?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на онези. Книгата е за онези/ония от вас, които обичат риболова. Това се случи през онези/ония години, когато стогодишната топола зад чешмата беше фиданка.