Кога се пише оня и кога ония?

Местоименната форма оня е за мъжки род, единствено число. Може да се замени с онзи.   Знаете ли оня виц за Зайо Байо и морковената торта? Единствен оня, който винаги е сам, познава щастието да бъде с друг. (Ерих Мария Ремарк) Местоименната форма ония е за множествено число. Може да се замени с онези.   […]

Как се пише: онзи или оня?

Двете форми са дублетни. Онзи/Оня, който не разбира вашето мълчание, вероятно няма да разбере и вашите думи. (Елбърт Хюбърт) Вземи от онзи/оня, стария ориз, който хубаво се разварява и омеква.