Как се пише: упътване или опътване?

Правилно е да се пише упътване, мн.ч. упътвания. На входа на замъка ни дадоха упътване за разположението на помещенията. Помагалото по математика съдържа задачи и тестове с отговори, упътвания и решения.