Как се пише: органиграма или органограма?

Правилно е да се пише органиграма, мн.ч. органиграми. Думата е заета от английски –organigram/organigramme/organogram. Органиграмата, поместена по-долу, показва структурата на Комисията за защита на конкуренцията. Към предложението са приложени множество органиграми, таблици и образци на документи във връзка с дейността на предприятието.