Как се пише: организационно-управленски или организационно управленски?

Правилно е да се пише полуслято – организационно-управленски, също и организационно-управленска, организационно-управленско. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си. Студентите се запознаха с организационно-управленската структура на хотела и имаха възможността да разговарят с ръководителите на отделите. Той е познато лице, със сравнително малък опит на организационно-управленско ниво, но […]