Къде се пише запетая при освен че?

Освен че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при освен че, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с освен че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]