Как се пише: осколки или отсколки?

Правописът на тази дума не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете осколки. Думата е заета от руски – осколок, мн.ч. осколки. Осколките от мината могат да нанесат поражения в голям периметър. Трясъкът от експлозията стряска войниците и из въздуха се разхвърчават осколки във всички посоки.