Как се пише: оскърбление или оскръбление?

Правилно е да се пише оскърбление, мн.ч. оскърбления. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думата оск-ър-бление има две съгласни – бл, но въпреки това се пише ър. Думата е изключение […]