Как се пише: 8 март, 8-ми март, 8-и март, 8. март или 8 Март; Осми март, осми март или Осми Март?

Когато първата дума се означава с цифра, правилно е да се пише 8 март. Когато се отбелязват дати и названието на месеца е написано с дума, пред нея се пише само арабската цифра (без точка, без малко тире и букви), означаваща деня от месеца.   Честит 8 март на всички вас, мили жени – майки, […]