Как се пише: особено или особенно?

Правилно е да се пише с едно н – особено.   Президентът подписа Социалния кодекс с особено мнение. Предоставянето на особено право на ползване върху публична общинска собственост се извършва само чрез концесия. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е […]