Как се пише: осреднен или усреднен?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч: осреднен/усреднен, също и осреднена/усреднена, осреднено/усреднено, осреднени/усреднени. Общо взето, съотношенията на осреднените/усреднените стойности на фруктозата, захарозата и общата захар, съдържащи се в пробите, са сравними. Осреднено/Усреднено доходите на българина са със 70 лв. повече от разходите.