Как се пише: осреднявам, осредня или усреднявам, усредня?

Формите са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч: осреднявам/усреднявам, осредня/усредня. Двете оценки от тестовете се осредняват/усредняват и така се формира общата оценка за лекционния курс. Вграденият светломер се стреми да осредни/усредни стойностите на тъмните и светлите участъци в кадъра.