Как се пише: установен или остановен?

Правилно е да се пише установен, също и установена, установено, установени. При проверката в болницата не са установени нарушения. Установено е, че ензимите в лизозомите и митохондриите са едни от най-издръжливите на отрицателни температури.