Как се пише: остойностяване или устойностяване?

Правилно е да се пише остойностяване. До края на годината Министерството на здравеопазването ще приключи с остойностяването на здравните дейности в основния пакет. Всяко остойностяване на разходите, в което са пропуснати разходите, направени от други административни органи, ще бъде непълно.