Как се пише: отведнъж или от веднъж?

Когато представлява наречие и означава ’изведнъж’ или ’от първия път, от първия опит’, се пише слято – отведнъж.   WhatsApp, Instagram и Facebook се сринаха отведнъж. Няма как промяната в мисленето да стане отведнъж. Когато представлява съчетание от предлог и наречие и означава еднократно извършване на действие или е част от сравнение, се пише разделно […]