Как се пише: от всякога или отвсякога?

Правописът на това съчетание от предлог и наречие не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – от всякога, тъй като то се употребява само в изрази за сравнение. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 липсва отвсякога. Царицата разбрала, че Снежанка е жива и по-красива от всякога. „По-силни […]