Как се пише: отдава ми се или удава ми се?

И двата глагола, както и съответните глаголи от свършен вид отдаде ми се и удаде ми се могат да се употребяват с едно от следните три значения: Успявам, съумявам да извърша нещо.   Отдаде/Удаде ни се да снижим съдържанието на въглеводород в центъра на града до единици. Отдаде/Удаде ни се да освободим пленниците и да […]