Пишат ли се кавички при абревиатури?

При т.нар. инициални съкращения, написани с кирилица и латиница, не се поставят кавички.   служба КОС дирекция СП отдел ЗД верига ресторанти KFC Когато се представят в несъкратен вид, названията, написани с кирилица, се ограждат в кавички, защото представляват собствени имена – приложения в рамките на словосъчетания. Собствените имена, написани несъкратено с латиница, не се […]