Как се пише: отдясно или от дясно?

Когато представлява наречие със значение ’от дясната страна, от дясна посока’ или ’от десния политически сектор’, се пише слято – отдясно.   Хората, чието сърце тупти отдясно, могат да си живеят съвсем нормално. Командата дойде отдясно и гласът му се стори смътно познат. Правителството е критикувано и отдясно, и отляво за антикризисните мерки. Когато представлява […]