Как се пише: утежнявам, утежня или отежнявам, отежня?

Правилно е да се пише утежнявам, утежня. В българското законодателство априори се приема, че употребата на алкохол и наркотици е утежняващо вината обстоятелство. Това лекарство само временно облекчава възпалението и понякога може да утежни състоянието на болния.