Как се пише: отичам, отека или оттичам, оттека?

Това са различни думи. Глаголите отичам, отека означават ’подувам се, подпухвам’.   Единият ми глезен отича, но само когато съм на работа. На Мишо му расте мъдрец и цялата му буза отече. Глаголите оттичам се, оттека се се употребяват за вода или други течности със значение ’отдалечавам се, като тека’.   Водите се оттичат след […]