Как се пише: отеквам, отекна или оттеквам, оттекна?

Правилно е да се пише отеквам, отекна. Думите имат представка от- и корен -ек-. Гръмотевици отекваха из тъмните, брулени от дъжда възвишения. Две експлозии отекнаха тази сутрин в сирийската столица Дамаск. По улицата отекна тропот на тежки ботуши.