Как се пише: отидох или отидах?

Правилно е да се пише отидох, също и отидохме, отидохте, отидоха. Формата на отида за 1 л. ед.ч. минало свършено време завършва на -ох, за разлика от повечето глаголи в българския език, при които тази форма завършва на -ах/-ях (рязах, казах, видях) или -их (чистих, мислих). Отидох в аптеката с касовата бележка и помолих да […]