Как се пише: откъдето или откадето?

Правилно е да се пише откъдето. Погледите на петимата се отправиха в посоката, откъдето дойде странният звук. Откъдето и да се погледне, наказанието е несправедливо.