Пише ли се запетая пред отколкото?

Съюзната дума отколкото служи за връзка между две прости изречения в рамките на сложното, затова пред него се поставя запетая.   ДНК е нещо повече, отколкото си мислите. В краткосрочна перспектива Украйна ще изгуби повече, отколкото може да спечели. Запетая се пише и ако глаголът в изречението с отколкото е пропуснат, понеже се подразбира (същият […]