Как се пише: откровена, откровено, откровени или откровенна, откровенно, откровенни?

Правилно е да се пише с едно н – откровена, откровено, откровени, откровеният, откровения. За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното откровен не завършва на -нен, следователно в другите […]