Как се пише: отляво или от ляво?

Когато представлява наречие със значение ’от лявата страна, от лява посока’ или ’от левия политически сектор’, се пише слято – отляво.   И отново смръщен гледа те светът. Всеки се завръща в своя собствен път. Всичко отминава под това небе, болката отляво – не! („Болката отляво“, Маргарита Петкова) След пробив отляво дойде и изненадващият гол […]