Пише ли се запетая при относно?

Думата относно е предлог и употребата ѝ НЕ налага поставянето на запетая:   Това е третият ми имейл относно неизплатената фактура. Държавите членки документират и събират цялата информация относно прилагането на настоящия регламент. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише. Ето някои случаи: 2.1. Когато относно е […]