Как се пише: отнякъде или от някъде?

Правилно е да се пише слято – отнякъде. Трябва да започнем отнякъде да подреждаме живота си. Ами ако точно сега отнякъде се появи тигър, какво ще правиш?