Как се пише: отпадъци или отпадаци?

Правилно е да се пише отпадъци, ед.ч. отпадък. Думата има наставка -ък. В световен план все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата и се превръщат в ценни ресурси. В училището бе открита изложба базар „Да превърнем отпадъка в изкуство“.