Как се пише: отпреди или от преди?

Когато представлява предлог за посочване на момент, преди който се извършва нещо, или наречие със значение ’от по-рано, отпреди този момент, предварително’ или пък ’по-рано, преди време’, се пише слято – отпреди.   Вестникът беше отпреди пет дни и лежеше върху купчината всекидневници, разхвърляни на дъбовата маса в дневната. Лукас и Кресуел са приятели отпреди, […]