Как се пише: отпреди или от преди?

Когато представлява предлог за посочване на момент, преди който се извършва нещо, или наречие със значение ’по-рано, преди даден момент, предварително’, се пише слято – отпреди.   Вестникът беше отпреди пет дни и лежеше върху купчината всекидневници, разхвърляни на дъбовата маса в дневната. Лукас и Кресуел са приятели отпреди, когато са били съотборници в „Престън“. […]