Как се пише: отраствам или отрасвам?

Правилно е да се пише с т – отраствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Стинг отраства в многодетно семейство: има брат Филип и две сестри – Анджела и Анита. Между гостите бяха и трите княгини, които отрастваха в уединение в един от дворовете на крепостта. (Е. Йошикава, „Тайко“) Съответният глагол от […]