Как се пише: от сега нататък, отсега нататък или от сега на татък?

Този израз се пише като три отделни думи – от сега нататък. Изписването му представлява особен случай и е регламентирано изрично. Цените са приемливи, качеството е добро – от сега нататък това е магазинът, в който ще пазарувам. Наближаваме опасен терен, затова от сега нататък трябва много да внимаваме къде стъпваме.