Как се пише: отвеки, отвека или от веки, от века?

Тези наречия се пишат слято – отвеки, отвека.   Така е било по земите ни отвеки/отвека, така е и до днес. Дали светът е бил създаден във времето, или съществува отвеки/отвека? Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име.   вкупом, напосоки, довечера, навеки Забележка: В източника е […]