Как се пише: от горе надолу, от горе на долу или отгоре надолу?

Този израз се пише като три отделни думи – от горе надолу. Изписването му представлява особен случай и е регламентирано изрично. Стъклотапетът се поставя от горе надолу. Голяма част от участниците в проучването смятат, че реформата в БАН трябва да започне от горе надолу.