Как се пише: от долу нагоре, от долу на горе или отдолу нагоре?

Правописната форма на този конкретен израз не е фиксирана, но той е аналогичен на израза от горе надолу, който е посочен изрично, следователно е редно да се пише от долу нагоре. Ако в България стане нещо значимо, то ще започне от долу нагоре. На всяко тяло, потопено в течност (напълно или частично), действа вертикална сила […]