Как се пише: от дясно наляво, от дясно на ляво или отдясно наляво?

Правописната форма на този конкретен израз не е фиксирана, но той е аналогичен на израза от ляво надясно, който е посочен изрично, следователно е редно да се пише от дясно наляво. На арабски се пише и се чете от дясно наляво. На първия ред, от дясно наляво: цар Фердинанд, царица Елеонора, принц Кирил, княз Борис, […]