Как се пише: от кога до кога, откога докога или откога-докога?

Правописът на това конкретно словосъчетание не е нормиран, но то е аналогично на изрази като от тогава до сега, от горе до долу, чието изписване е посочено изрично. От кога до кога ще подаваме документите за класиране по специалности? Трябва да се осведомиш от кога до кога е забранен риболовът.