Как се пише: офис секретар, офис-секретар или офиссекретар?

Правилно е да се пише разделно – офис секретар, мн.ч. офис секретари, или слято – офиссекретар, мн.ч. офиссекретари. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. Професионалните изисквания към офис секретаря/офиссекретаря днес са много […]