Как се пише: официален, официялен или офицялен?

Правилно е да се пише официален, също и официална, официално, официални. Думата е заета от къснолатински (officialis) чрез руски (официальный). В средисловието на думи от чужд произход се пише -иа-. Добре дошли в официалния сайт на Велико Търново! Фирмата е изпратила официално предложение за защита на редкия растителен вид до Министерството на околната среда и […]