Как се пише: офроуд или офрод?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012. В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 312 има речникова статия за офроуд. Думата е заета от английски – offroad. В най-голямото офроуд състезание на Балканите […]