Как се пише: очевидно или учевидно?

Правилно е да се пише очевидно (наречие).   Усещаше се леко напрежение – повечето хора очевидно бързаха да си тръгнат. В нашата кооперация очевидно стават доста нередности. Прилагателното име очевидно (форма за ср.р. ед.ч.) се пише по същия начин. Другите форми на прилагателното са: очевиден, очевидна, очевидно.   Тя леко наведе главата си на една […]