Как се пише: отчуждаване или очуждаване?

Правилно е да се пише отчуждаване. Думата има представка от- и корен -чужд-. Отчуждаването на имоти в полза на държавата се налага най-често във връзка с изграждане на големи инфраструктурни обекти – магистрали, пътища и др. Между родителите на Петър беше настъпило отчуждаване и той го усещаше все по-осезаемо.