Как се пише: пазарът, пазара или пазарят, пазаря?

Правилно е да се пише пазарът, пазара. Съществителните имена с наставка -ар/-яр получават определителен член -ят/-я, но в думата пазар завършекът -ар не е наставка. Думата е заета от персийски чрез турски – pazar. По Великден пазарът в България е залят от сладки хлябове, които ни представят за козунаци. Всички анализатори отбелязват, че на пазара […]