Как се пише: пълномощно, палномощно или пълномощтно?

Правилно е да се пише пълномощно, мн.ч. пълномощни. За да е валидно пълномощното, не е необходимо то да е подписано и от упълномощеното лице. В нотариалната кантора ще ви окажат съдействие при издаване на пълномощни.